2. me?unarodno natjecanje zborova

Rijeka, studeni 2018. godine

Organizatori: Hrvatska udruga zborovo?a i Ustanova Ivan Mateti? Ronjgov (Ronjgi)

Ova manifestacija odr?ava se svake druge godine u drugom gradu. Prvi je puta organizirana godine 2016.  u Osijeku, 2018. u Rijeci, a 2020. bit ?e u Zagrebu. Naša je nakana u što više mjesta u Hrvatskoj organizirati zborske manifestacije kako bi se potaklo i podr?alo zborsko pjevanje te se na taj na¨¨in dala mogu?nost zborovima da se susre?u, dru?e i u?e jedni od drugih.

Sudjelovati mogu sve vrste pjeva¨¨kih zborova s najmanje ¨¨etiri pjeva¨¨a: mješoviti, muški, ?enski, dje¨¨ji, folklorni, crkveni, klape i drugi.

Natjecanje traje jedan dan što sudionicima omogu?uje povratak doma istoga dana. Ansambli koji ?ele no?iti imaju na raspolaganju raznoliku ponudu smještaja u Rijeci i okolici.

?lanovi ocjenjiva¨¨koga odbora:
Bojan Pogrmilovi? (Hrvatska) www.pogrmilovic.com
Branko Starc (Hrvatska) www.lorenasredwagon.com
Marco Ugalde (Meksiko)

Predvi?eni redosljed zbivanja natjecanja:
8:00 -11:30 sati - pokusi za sudionike na pozornici
12:00 -18.00 sati - 1. krug natjecanja
18:00 sati - sve¨¨ani koncert
19:00 sati - dodjela nagrada
19:30 sati - 2. krug natjecanja za Veliku nagradu (Grand Prix)
20:30 sati - Završetak

Satnica zbivanja je promjenjiva i ovisit ?e o broju zborova koji ?e sudjelovati.

p Propozicije za natjecanje Prijavnica za natjecanje


javascript hit counter